• محمد حافظ حکمی   hafez_hakami@

    1400/07/24 ساعت 22:53

    دیروز در مراسم ختم ام‌صدری مدام به این فکر می‌کردم که اگر #پروین_خلیلی و فداکاری‌ها و ایثارهایش نبود، امام #موسی_صدر تا کجا می‌توانست امامت بکند؟ چه عذاب و چشم‌انتظاری‌ای بعد از او کشید؟ چقدر از این زنان قهرمان در تاریخ ما نادیده و ارج‌ندیده مانده‌اند؟