• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/24 ساعت 13:01

    وزیر بهداشت از آماده باش بیمارستان‌ها برای #موج_ششم_کرونا خبر داده و گفته امیدواریم این موج جدید سبک‌تر باشد.

    امیدوارید سبک‌تر باشد؟!! نه فقط قرار بود کرونا را در ایران مهار کنید بلکه می‌خواستید به مستضعفان عالم هم واکسن بدهید. حالا فقط امیدوارید موج ششم سبک‌تر باشد؟