• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/24 ساعت 15:02

    راه اساسی پیشگیری از شهادت مومنان در مساجد،به میدان آمدن علما و عقلا اهل سنت و پاکسازی مدارس از کتب و هجویات ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است
    راه کوتاه مدت در افغانستان اینکه اگر طالبان توان و عرضه برقراری امنیت ندارند.رزمندگان فاطمیون امنیت مراکز مذهبی خود را برقرار نمایند