• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/24 ساعت 13:49

    در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار، به آقاخانی داده می‌شده و این روند تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر موارد تمام فرایند توسط شخص آقاخانی انجام میشده