• مهر#محرمانه بر اعلام علت رد صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، چیزی در عرض همین محرمانه بودن #اموال_مسئولان است. خوبه مطالبه بشه این روند هم ملغی بشه