• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/24 ساعت 11:16

    در پی جنایات خونین مساجد شیعیان افغانستان درسهای روز یکشنبه ۲۵مهر از ساعت ده صبح تعطیل و اجتماع روحانیون برای اعلام انزجار از جنایات تروریستی و کشتار بیرحمانه شیعیان مظلوم افغانستان و دفاع از ملت مظلوم افغانستان، در مدرسه مبارکه #فیضیه قم برگزار می‌شود.