• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/24 ساعت 17:51

    چرا ساعت ۵ و قبلش وقت ویزیت می‌دن ولی بعد از یک ساعت هنوز دکتر نیومده مطب؟!! اونم تو این وضع کرونا!
    منشی هم میگه دعا کن زود بیاد؛ یه ربع بعد از وقتی که برام تعیین شده بود!!