• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/24 ساعت 22:57

    این چه مزخرفی بود پیمان یوسفی گفت!
    یک تیم کاملا ایرانی برابر یک تیم چند ملیتی!
    برای ماله کشیدن باخت پرسپولیس هر جفنگی‌ میگه!