• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/24 ساعت 08:52

    فرزندم، بدان که زندگی پدرت به خاطر وانت‌های دوره‌گرد و موتورسوارهای متخلف سخت شد. اما می‌کوشم هم‌فکرهایم را پیدا کنم و با هم اجازه ندهیم یک مشت مزاحم بی‌انصاف آرامش نسل بعدی را هم خراب کنند. چون ما مانند پدرهایمان نیستیم که هر چه در گذشته کردند و نکردند، مسئولیتش را نمی‌پذیرند.