• محمد فراهانی   FarahaniReports@

    1400/07/24 ساعت 13:49

    آقاخانی مشغول انجام معاملات فردایی می‌شود که خود بانک مرکزی آن را غیرقانونی اعلام کرده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!