• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/07/24 ساعت 10:45

    سازمان برنامه و بودجه گزارشی درخصوص اقتصاد ایران در دو سناریوی تحریم و عدم تحریم داده.
    طبق این گزارش،اگر تحریم‌ها رفع نشه،بدهی کشور تا سال آینده از آستانه حساسیت عبور می‌کنه واقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۳ فرومی‌پاشه.اگر هم تحریم‌ها رفع بشه اما اصلاحات اقتصادی رخ نده،تا ۱۴۰۵ فرومی‌پاشه.