• محمد رهبری   mh_rahbari1@

    1400/07/24 ساعت 10:47

    آیا آقای رئیسی از این وضعیت مطلع هست؟ وقتی مدام تأکید میکنه که نباید سفره مردم را به تحریم‌ها گره زده، برنامه‌اش برای بدهی‌های دولت و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایران چیه؟ آیا کابینه‌اش توانایی و جرأت انجام اصلاحات اقتصادی رو داره؟
    باید دید.