• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/24 ساعت 13:07

    اگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را ارتقاء داده باشید،
    بازدیدهای میدانی میتواند به توزیع عادلانه ثروت کمک کند، وگرنه سفرهای استانی میشود وصله پینه کردن مشکلات کشور ، مانند توصیه به حفر چاه آب برای کشاورزان پیرامون #پاسارگاد.
    به فکر رفع #تحریم‌ها باشید، بی مایه فتیر است.