• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/24 ساعت 13:54

    پرسپولیس و الهلال که بازی دارن یاد رده‌بندی آسیا می‌افتم؛ راهنمایی بودم؛ بازی زمان مدرسه بود یک نفر با رادیو گوش می‌داد و نتیجه رو به بقیه می‌گفت. بنده خدا اینقدر که گفت الهلال زد، خسته شد!
    پرسپولیس ۴-۱ باخت!

    بعد از اون شعار «الهلال عربستان و پوهانگ کره …» گفته شد