• دقیقا مثل علت رد صلاحیت کاندیداها
    همانی که لاریجانی درخواست کرد مهر محرمانه را بردارید تا من به صورت عمومی منتشر کنم.