• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1400/07/24 ساعت 11:18

    وقتی آمریکا کشوری که تروریسم در عراق و سوریه را با صدها شهید جمع کرده است حامی تروریسم معرفی و تحریم می‌کند،طبیعی است که نوچه آنان همین کشور را که ۷۵ درصد مواد مخدر جهان را کشف و در این را بیش از ۴۰۰۰ هزار شهید داده به ترانزیت مواد مخدر متهم نماید.چقدر بهم می‌آیند
    #علیف