• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/24 ساعت 15:48

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۵ نفر
  بستری جدید: ۴۹ نفر
  ترخیص: ۲۷ نفر
  فوتی: ۶ نفر
  بیماران بستری: ۲۸۸ نفر
  بیمار بدحال: ۹۱ نفر
  تست روزانه: ۴۸۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۹۲ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۳۸۱۸۰ دوز
  #COVID۱۹