• جابجایی قدرت به غول بازار رسید

    محمد زیار محتمل‌ترین گزینه برای مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس شد.

    جعفر ‌ربیعی مدیرعامل فعلی #فارس است و انتخاب اعضای هیات مدیره جدید در دستور کار مجمع فردای این شرکت است.