• ابراهیم داروغه زاده   dr_ebrahim49@

    1400/07/24 ساعت 15:26

    با اینگونه اقرار گرفتن از #بیوک_میرزایی احترام و اقتدار رییس دستگاه قضا بیشتر نمیشود اقای @Jebelli_ir عزیز.
    بماند که شوخی‌های کلامی آنی در اینطور برنامه‌ها ازجانب مهمان و مجری برنامه طبیعی است و اگر نگران این اتفاقات هستید، در انتخاب تصاویر اشخاص دقت بیشتری بکنید.