• محمد حسن نجمی   mhnajmi64@

    1400/07/24 ساعت 01:28

    امام جمعه شیراز در خطبه‌های‌ نماز جمعه: در جلسه شب گذشته رئیس جمهور برای بارش باران دعا کرد و از خداوند استمداد طلبید. این حرکت صحیح است و باید از خدا برای حل مشکلات استمداد طلبید و البته همانطور که رئیس جمهور نیز گفتند باید به فکر رتق و فتق امور نیز بود/فارس