• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/23 ساعت 19:28

    در آموزه‌های دینی داریم که امام زمان‌یا دین جدید خواهد آمد.دین جدیدش پالایش دین اصلی خداست.
    من لذت انتظار ظهور حضرت را در این می‌دانم که از اسلام و دین اصلی خدا پرده برداری کند.
    تا سیه روی شود هر که با دین خدا بازی کرده است.
    آغاز امامتش مبارک