• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/07/23 ساعت 23:33

    حالا متوجه شدید چرا اسلامی بدون تخصص را بردند در سازمان انرژی اتمی؟