• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1400/07/23 ساعت 22:34

    وی با تغییر دولت همچنان بر مسندش ماندگاره. چنیدن بار به نمایندگی از جامعه فرش به وزیر صمت گفتم ایشون هیچ تخصصی در سیاستگذاری فرش نداره و یک متخصص جای ایشون بذارین، گویا هر چه نقد و مطالبه‌گری کنی، مسئولان مصمم‌تر میشن برای بکارگیری افراد غیرمتخصص