• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

    1400/07/23 ساعت 20:15

    با بیانیه آیت‌الله اعرافی ابراز شد؛
    خشم حوزه‌های علمیه از تکرار فاجعه قندوز در قندهار افغانستان

    مصرانه و مجدانه از مسؤلان آن کشور و مجامع بین‌المللی خواهان تحقیق پیرامون جنایت‌های مکرر و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان آن هستیم.