• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

  1400/07/23 ساعت 13:55

  مسئولان کدام کشورها باید اموال خود را اعلام کنند ؟
  اعلام دارایی‌های خود مسئول ، همسر و فرزندان
  اعلام دارایی‌های خود مسئول
  نامعلوم
  عدم اعلام دارایی مسئولین