• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/07/23 ساعت 22:08

    طی مکالمه‌ای که با کامران نجف‌زاده داشتم حضورش در ایران و خبر مدیرعاملی‌اش بر باشگاه خبرنگاران جوان را تکذیب کرد