• خلاصه اینکه یک تناقض جدی بر چنین محافلی حاکم است و متاسفانه معیاری شده یه عشق و ارادت به اهل‌بیت. طبیعتا تبری از دشمنان و ظالمین دقیقا به همان روش زیارت عاشورا افتخارمان است و با خلوص‌نیت از دوستان اهل‌بیت تبری می‌جوییم/۵