• ورود کسی که بازار سرمایه را از سطوح پایین یاد گرفته و کار کرده ، یعنی شایسته سالاری و کار به دست کاردان سپردن.

    علی صالح آبادی که سال ۸۴ رئیس بورس شد ، نمونه‌ای از این انتصابات فنی است، مدیر وقت تالار بورس کرج.

    آیا کسی از کارنامه کلی او ناراضی است؟

    #مجید_عشقی