• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/23 ساعت 16:11

    همزمان این سخنان آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان را درباره نگرانی از ورشکست شدن قطعه سازان ایرانی در صورت لغو مجدد تحریم‌ها ببینید. جایی هم می‌گوید کف تعرفه واردات باید ۳۲ درصد باشد. حالا متوجه می‌شوید وقتی از #کاسبان_تحریم و #کاسبان_انحصار حرف می‌زنیم، منظور چیست.