• خاک #شیراز مفتخر به درآغوش کشیدن بزرگمردی ملقب به #حافظ است که عطر عاشقی و ایمانش مشام جهان را نوازش می‌دهد.
    در سالروز نکوداشت این عارف واصل مهمانتان می‌کنم به این بیت ازشعر خواجهٔ اهل راز که درس بزرگی است:
    نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر
    نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش