• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/23 ساعت 07:29

    اگر با ذوق و شوق و با دیدن عبارت «پنیر تبریز» و به یاد آن پنیرهای سوراخدار و خوشمزه تبریز این رو خریدید سخت در اشتباهید!! این پنیر فقط در تبریز تولید شده و نشانی از اون پنیر تبریز معروف نداره.
    تبریز رشک چین است…