• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/23 ساعت 15:45

    روزی که آقای مثلا نماینده مردم این چک بی محل را کشید متوجه نبود که مردم بلافاصله آن را به حساب می‌گذارند و چون حساب خالی است برگشت می‌خورد.