• سجاد بنابی   sadjadb@

    1400/07/23 ساعت 22:51

    سلام بر مهدى، آن‌که خداى عز و جل به امت‌ها وعده داده عقاید مختلف را به گرد او جمع کند و خلق را از تفرقه برهاند.

    زیارت خاصه‌ی حضرت حجت، مفاتیح