• اینکه آیا در چنین روزی خلیفه دوم به قتل رسیده یا نه و آیا درسته در عصر روز شهادت امام معصوم چنین شادی بکنیم محل بحث من نیست. چیزی که خیلی زیاد ذهنم رو درگیر می‌کند روش شادی است. حتما می‌دانید چنین باب شده‌است در این مراسمات هرچه با روش‌های مختلف و هتاکی یا بی‌ادبی شادی کنیم../۲