• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/07/23 ساعت 23:37

    اگر شما هم اهل قافله صنعت غذا هستید، فردا روز شماست. روز جهانی غذا. حتی اگر خیلی غذا را دوست دارید و از سر انجام وظیفه غذا نمی‌خورید باز فردا روز شماست. ⁦@RZander۳۹۸۸⁩ ⁦@FKamrannia⁩ ⁦@safaharatian⁩
    @saman