• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/23 ساعت 15:36

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۵۸ نفر
  بستری جدید: ۴۶ نفر
  ترخیص: ۵۹ نفر
  فوتی: ۸ نفر
  بیماران بستری: ۲۷۲ نفر
  بیمار بدحال: ۹۱ نفر
  تست روزانه: ۸۱۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۱۰ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۹۱۳۵۷۶ دوز
  #COVID۱۹