• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/23 ساعت 13:39

    رفقای ما هم یکی در میون تصمیم گرفتند ۵۷ ساواکی بشن :))
    فارغ از موضوع زاکانی، این حرکت مصالح برام خیلی قابل احترام است. در حالی که میتونست در این وضعیت خودش رو مصداق جوان مومن انقلابی جا بزنه و مسئولیت درو کنه، روی کاری که فکر میکنه درسته ایستادگی میکنه. امیداورم خدا حافظش باشه.