• در جلسه حرم مطهر شاهچراغ(ع) مقرر شد، ظرف دوهفته طرح‌های لازم در خصوص ایجاد راه‌های جدید دسترسی و نیز توسعه و آبادسازی اطراف بافت تاریخی حرم مطهر ارائه گردد. تکلیف همهٔ ما این است تا کمک کنیم فضای این منطقه به صورت جهادی، به محیطی در شأن سومین حرم اهل بیت(ع) تبدیل گردد.