• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/07/23 ساعت 16:12

    مسئولان #افغانستان باید بخاطر ناامنی، تروریسم و کشتار بیگناهان پاسخگو باشند. کسی که حکومت تشکیل می‌دهد موظف به برقراری و تامین امنیت است. طالبان اگر داعیه حکومت دارد، موظف است امنیت شهروندانش را در برابر داعش یا هر تروریست دیگری تامین کند. ناامنی و تروریسم هر دو محکوم هستند.