• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/23 ساعت 13:20

    اینایی که تو دیوارنگاره میدون ولیعصر میگفتن شأن #زن کارگری نیست، تو برخورد زشت گشت ارشاد با یک زن ، درباره شأن و شئون زنان نظری ندارن؟