• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/07/23 ساعت 19:25

    دو هفته است که در افغانستان‌ شیعیان را به شهادت می‌رسانند.
    طالبان و داعش و گروههای تروریستی علیه شیعیان تقسیم وظایف کرده‌اند.
    طالبان تغییر نمی‌کند.