• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/23 ساعت 22:30

    این اعلام‌نظر درباره «ریش» مردم مربوط به #طالبان نیست، سخنان امروز مهدوی، امام جمعه موقت #اصفهان در نمازجمعه است؛

    کسی که محاسن ظاهری ندارد چه انتظاری دارد که محاسن درونی وباطنی داشته باشد،کسی که ریش ندارد وعلنی کار حرام مرتکب می‌شود،چه انتظاری است که انقلابی وخادم مردم باشد؟