• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/23 ساعت 14:49

    در سایه‌ی تأمین امنیت طالبان برای شیعیان، ده‌ها نمازگزار شیعه در قندوز و قندهار به خون تپیدند!
    اما تو که برای احمدمسعود عاشقانه میبافتی و ناله‌ی وامظلوما سرمیدادی، همچنان سکوت کن …