• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/23 ساعت 16:01

    حجت الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان گفته بود راه حل کوتاه‌مدت برای زاینده رود، نماز باران است.

    حالا عده‌ای کشاورز جلوی دفترش جمع شده‌اند تا او نماز باران برگزار کند و گفته‌اند تا باران نیاید از آنجا نمی‌روند.

    یک پاتک دقیق به احمق فرض کردن مردم