• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/07/23 ساعت 13:25

    وی نماینده مجلس و روحانی است و اطلاعی از بدیهیات حقوقی ندارد.
    از یک سو می‌گوید پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان نیازمند شاکی خصوصی است. همزمان آن اقدام را توطئه برای بدنام کردن مجموعه‌های مذهبی می‌داند که یک جرم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد!!
    #مجلس_استصوابی