• امیرعلی صفا   amiralisafa@

    1400/07/23 ساعت 15:18

    بعداز هفت ماه تلاش، حالا راحت نه میگم و بخش زیادی از استرس‌هام کم شده. هیچ مشکلی هم پیش نیامد. نترسید، تعارف نکنید، نه بگید و زندگی‌تون رو زیبا کنید.
    حالا روی خوش قولی کار میکنم. قدم اول:
    به مدت یکماه به هیچ کس قول نمیدم. تا یاد بگیرم قول رو فقط وقتی باید داد که قطعی باشه.