• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/22 ساعت 13:13

    محرمانگی اموال و دارایی‌های مسئولان نظام؛ گامی ناشایست برای جداسازی بیشتر آن‌ها از مردم!