• فرورتیش رضوانیه   farvartishr@

    1400/07/22 ساعت 10:56

    آیا می‌دانستید، صاحبخانه شما می‌تواند به راحتی و البته از راه قانونی پی ببرد با چه کسانی در ارتباط هستید؟ کافی است وارد سایت مخابرات شود و ریز مکالمات خط تلفن ثابتی را که به نامش است، مشاهده کند. اگر نگران این موضوع هستید خودتان برای واحد استیجاری شخصی یا تجاری‌تان خط تلفن بخرید.