• کثیف‌ترین کار ممکن اینه که به نام جمع‌آوری کمک برای خانواده نیازمند و مریض و …شروع کنی به کلاهبرداری .این مدل در فضای مجازی خیلی باب شده و هر روز یکی دوتا پیام میاد برام
    فقط به کسانی کمک کنید که دقیق آن‌ها رو می‌شناسید.