• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1400/07/22 ساعت 00:15

    مغز آدم از این خبر سوت می‌کشد؛ رئیس سازمان بازرسی خبر داده که ۱۸ میلیارد تومان داروی #کرونا در بیمارستان شهدای تجریش (بیمارستان دولتی است) کشف شده که قصد فروش آن را به بازار آزاد داشتند.